Kaashandel van der Leij verleent u hierbij toegang tot de
webwinkel en nodigt u uit het aangebodene te kopen. Kaashandel van der Leij
behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of
onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Kaashandel van der Leij spant zich in om de inhoud van de
webwinkel zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze
zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is. De in de
webwinkel aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van
garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment
wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Kaashandel van der Leij. Specifiek
voor prijzen en andere informatie over producten in de webwinkel geldt een
voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van
dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met Kaashandel van der Leij. Voor
op de webwinkel opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan
Kaashandel van der Leij nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze
materialen liggen bij Kaashandel van der Leij. Kopiƫren, verspreiden en elk
ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke
toestemming van Kaashandel van der Leij, behoudens en slechts voor zover anders
bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij
specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.